MAITRI

http://maitri.jinak.cz/

Kontaktní osoba (Kontakty)

Hnutí solidarity s chudými třetího světa Maitri:
RNDr. Josef Kuchyňa, Komárovice 1, 588 22 Luka n. Jihl.

Telefon:       608 178 122

E-mail:       maitri@email.cz

WWW:       maitri.jinak.cz

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri:
Nádražní 4, 602 00 Brno
IČO: 64331661