O nás

Zavřit Hnutí Maitri

Zavřit Nadační fond Maitri

Zavřit Adopce srdce

Zavřit Kontakty

Články

Zavřit Zpravodaj Maitri č. 59

Webmaster - Info
Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Hnutí Maitri - Naše činnost
Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri
V létě 1995 založili představitelé hnutí Maitri Nadaci solidarity s chudými třetího světa Maitri, která byla v prosinci 1998 transformována na Nadační fond solidarity s chudými třetího světa MAITRI. Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky pro pomoc chudým ve třetím světě.

Pomoc obětem genocidy ve Rwandě
V roce 1995 hnutí Maitri odeslalo do Kigali, hlavního města Rwandy, kontejner obsahující přes 14 tun věcí (oblečení, potraviny, léky a zdravotnický materiál atd.) v hodnotě asi 2,5 mil. Kč. V lednu 1997 byl odeslán druhý kontejner podobného obsahu.
Od dubna 1995 do současnosti bylo zároveň do Rwandy odesláno přes milion dolarů (z ČR a Polska dohromady), které byly použity v převážné míře na nákup základních potravin a na podporu sirotků.

Adopce srdce
V roce 1996 jsme zahájili projekt “Adopce srdce” – patronát nad jedním či více sirotky ze Rwandy a Konga formou hrazení nákladů na jejich obživu a vzdělání ve výši 180 dolarů (nyní tedy asi 6000 Kč) ročně.
Spolupracujeme v této věci přímo se s. Martou Litawou SAC, regionální představenou palotýnek ve Rwandě.
V červenci 2003 je podporováno 400 sirotků v 6 střediscích ve Rwandě a východním Kongu.

Pomoc hladovějícím. Vzdělání pro sirotky
Mimo zásilek dvou kontejnerů a mimo podporu sirotků v rámci “Adopce srdce” podporuje hnutí Maitri ve Rwandě ještě čtyři střediska pro podvyživené děti, kde se řeholní sestry starají o děti ohrožené hladem a podvýživou.

Další činnost hnutí Maitri
Zahrnuje posílání balíků s hmotnou pomocí pro chudé do misijních stanic ve třetím světě a přímé posílání peněz misionářům na tyto účely (podporujeme mj. též českého misionáře, otce Jana Meda SDB, který působí v Manipuru v Indii).
V říjnu 1998 jsme se připojili k celosvětové akci “Jubileum 2000”, zahájené v roce 1996 v Anglii, jejímž cílem je dosáhnout odpuštění nesplatitelných dluhů nejchudších zemí světa u příležitosti jubilejního roku 2000 (akce stále ještě – byť v pozměněné formě – trvá, protože cíle ještě nebylo dosaženo).

Zdroje naší pomoci
Veškerá pomoc, kterou poskytujeme chudým ve třetím světě, pochází z drobných darů individuálních dárců v České republice, většinou z křesťanského prostředí, jež se nám nejvíce daří oslovovat. Poskytování této pomoci také vyžaduje poměrně značný objem organizační, administrativní a propagátorské práce, které se věnují někteří účastníci hnutí Maitri.
Do této činnosti – ať už poskytnutím peněžního příspěvku nebo pomocí při propagaci, organizaci apod. – se může zapojit kdokoliv. Účast v naší práci není nijak omezena náboženským vyznáním, vítáme každého, kdo se cítí povolán nějakým způsobem ulehčit chudým ve třetím světě jejich nesnadný úděl.

Vytvořeno: 09.11.2008 13:59
Poslední změna: 09.11.2008 14:00
Téma: Hnutí Maitri
Načteno 6282 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk


Volný box
Starostlivost o druhé je začátkem veliké svatosti
Bl. Matka Tereza z Kalkaty
Hledání
Kalendář
^ Nahoru ^