O nás

Zavřit Hnutí Maitri

Zavřit Nadační fond Maitri

Zavřit Adopce srdce

Zavřit Kontakty

Články

Zavřit Zpravodaj Maitri č. 59

Webmaster - Info
Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Adopce srdce - Adopce srdce - co to je
Všechny děti světa

Láska není záležitost citu, ale vůle.

Patnáctiletá Renuka Shankar Uppar z Karnataky (jihozápadní Indie) pochází z chudé rodiny (otec je nádeník najímaný na sezónní práce, matka je v domácnosti), jejíž měsíční příjem je 500 rupií (necelých 500 Kč). Přesto studuje na státní střední škole (v 10. ročníku), ačkoliv na školné by nestačil ani celý příjem rodiny.
Desetiletý Kašpar Uwihanganye z Nyanzy (jižní Rwanda) je sirotek. Oba jeho rodiče zemřeli na AIDS (stejně jako jeho starší bratr) a chlapce se ujala babička, která se snaží oba uživit obděláváním kamenitých políček. Pole jsou neúrodná a rodina je velmi chudá. Přesto nestrádají hladem - chlapec má zajištěné živobytí a chodí do školy, za což se ve Rwandě platí.
Ivan z Kikube (jižní Uganda) je také sirotek (rodiče mu zemřeli na AIDS) a žije u prarodičů. Ti pěstují veškeré jídlo na malém políčku, které si pronajímají a zároveň chodí pracovat na plantáže jako námezdní síla. Vzhledem ke svému pokročilému věku ale dokáží vydělat jen málo peněz, které sotva stačí na nejnutnější potřeby rodiny. Ivan však přesto v létě 2001 začal chodit do školy (za což se i v Ugandě platí) a také mohl konečně jít poprvé v životě k lékaři, který zjistil, že Ivan má od narození syfilis. Zakoupené léky zabraly a Ivan je teď zdráv.
Co mají tyto a mnohé další děti z Indie, Rwandy, Ugandy, Bangladéše, Konga, Keni, Guineje a dalších zemí společného kromě chudoby, v níž vyrůstají? Všechny dlouhodobě finančně podporují jednotlivci, rodiny či větší skupinky z Čech, Moravy a Slezska a zajišťují jim tak slušné živobytí a školní vzdělání. Děti tak mají šanci dostat se z nuzných poměrů, do nichž se narodily, sehnat v dospělosti dobré zaměstnání a zvýšit životní standard svých rodin.
Pro tento způsob charitativní činnosti (či rozvojové pomoci, chcete-li) se u nás vžil termín "adopce na dálku" (nyní registrovaná známka ČKCH); anglicky se nazývá "child sponsorship", tedy sponzorování dětí.

Globalizace trochu jinak
V bohatých evropských zemích dochází k demografickému zvratu - umírá více lidí, než kolik se rodí dětí. V rodinách převažuje jedno, maximálně dvě děti. Existují naopak země, kde není zvláštností 8-10 dětí v rodině. Jedná se většinou o země zaostalé, ekonomicky slabé, takže chudší rodiny mají problémy tyto děti uživit a dopřát jim vzdělání. (Můžete se zeptat: proč tedy mají tolik dětí? Důvodů je jistě více, uvedu jen jeden z nich: čím více dětí, tím větší pravděpodobnost, že se ve stáří postarají o své rodiče; a to je v zemích, kde neexistuje důchodové a sociální zabezpečení a kde je vysoká dětská úmrtnost, dost důležité).
Za tohoto stavu věcí se v bohatých zemích Severu - mezi něž bezesporu patříme i my - stále více rodin i jednotlivců rozhoduje podporovat na dálku chudé dítě v některé africké nebo asijské zemi. Důvody k tomuto kroku bývají různé: od náboženské motivace ("cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili" - evangelium podle sv. Matouše 25,40 apod.) přes humanistické ideály, vize lepšího a spravedlivějšího světa a prostou lidskou touhu rozdělit se o to, čeho mám nadbytek, s tím, kdo trpí nedostatkem, až po přání mít svého "černouška", jehož fotografií se mohu pochlubit před známými. Počet takto podporovaných dětí jde do milionů - např. mezinárodní nezisková organizace Plan International (založena 1937) podporuje přes milion dětí po celém rozvojovém světě.
Po roce 1989, s uvolněním poměrů a otevřením hranic přešel tento - aspoň podle mě - chvályhodný zvyk i do bývalého Československa. V současné době se této činnosti v ČR věnuje několik organizací a počet sponzorovaných dětí převyšuje 8000.

Jak to funguje?
Základní principy "adopce na dálku" jsou u všech organizací a projektů zhruba stejné: cílem je umožnit chudým dětem v rozvojových zemích (nebo v postsovětských republikách) důstojnější existenci - zajistit jim základní živobytí, zaplatit školní vzdělání případně vyučení nějakému řemeslu, a tak je lépe připravit na život (aby měli větší šanci získat dobré zaměstnání). Dárce u nás - může to být jednotlivec, rodina nebo větší společenství (několik rodin, škola, školní třída, farnost atd.) - finančně podporuje konkrétní dítě, o němž dostane základní informace (jméno, bydliště, životní situace) spolu s jeho fotografií; většinou si s ním také může dopisovat (jednou až třikrát ročně, anglicky nebo francouzsky - podle oblasti, v níž dítě žije). Podpora trvá do přesně stanovené doby - např. do ukončení studií (někdy, byť zřídka, i vysokoškolských) či do 18 let apod. Dárce však není nucen platit po celou dobu - když už dál nechce nebo nemůže přispívat, odhlásí se z projektu a dítě se pak "přidělí" jinému dárci. Minimální doba podpory bývá jeden rok a její výše se pohybuje v rozmezí 5000-15000 Kč ročně.
Podporu dítěte na místě zajišťuje nějaká místní organizace nebo místní pobočka mezinárodní organizace - často je to organizace církevní (biskupství, farnost, misijní stanice). Děti jsou k adopci vybírány podle kritéria potřebnosti - jak je jejich rodina chudá a jak moc potřebují pomoci. Pokud vím, žádná z organizací, které znám, přitom nehledí na jejich vyznání, příslušnost k nějaké společenské skupině apod., takže např. katolická organizace klidně podporuje kromě katolíků i protestanty, muslimy, hinduisty, animisty a další (včetně kasty nedotknutelných v Indii).

Kontakty na dálku
Drazí dobrodinci, kteří mi pomáháte.
Moc Vás pozdravuji a děkuji Vám za Vaši pomoc. Kéž Vás Bůh ještě více naplní svým požehnáním. Jsem moc rád, že Vám mohu napsat a říci Vám, že se mi vede dobře. Teď máme zkouškové období. V minulém trimestru jsem měl dobré známky a byl jsem celkově třetí ze třídy.
Vaše pomoc má pro mě veliký význam. Dostal jsem také kozu, která už měla kůzle. Dal jsem mu jméno Ruhaya. Bude z něj statný kozel.
Žiji se svou babičkou, která je už stará, takže vodu chodím čerpat sám. Vždy, když dostanu Vaši pomoc, probudí to ve mně potřebu, abych, až budu velký, také pomáhal druhým lidem.
Děkuji Vám také za Váš dopis a Vaši fotku. Měl jsem z nich obrovskou radost. Jakmile mi to bude možné, pošlu Vám také svou fotku.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám veselé velikonoce.
Vaše děcko Placide Dushimirimana (Rwanda)

Podporované děti žijí příliš daleko, aby se mohly setkat se svými sponzory - i když toto není tak úplně pravda, výjimečně (v případě některých zemí) mohou dárci od nás, když jim není líto několika desítek tisíc korun za letenku, to "své" dítě navštívit. V drtivé většině případů však zbývá kontakt prostřednictvím dopisů. Není to úplně jednoduché, protože v některých zemích pošta funguje všelijak a děti nejsou uvyklé psát dopisy - nebýt jejich "adopce", pravděpodobně by za celý svůj život žádný dopis nenapsaly. Přesto některé z nich píší rády a všechny bez výjimky mají z dopisů svých sponzorů velikou radost (dvojnásob to platí v případě sirotků, kteří někdy bývají v náhradních rodinách odstrkováni a kterým kontakt s "bohatým bělochem" značně pozvedá jejich prestiž).

Kluka či holku?
Také si myslíte, že byste ze svého přebytku mohli pomoci některému chudému dítěti ve třetím světě? S velkou pravděpodobností byste nebyli ve svém městě první - v ČR nyní můžete potkat téměř 10 tisíc "rodičů na dálku". Chcete-li se k nim připojit, nabízím Vám závěrem několik projektů - se dvěma z nich (ACH Praha a Maitri) mám vlastní dlouholetou zkušenost, o dalších vím jen z doslechu.

Josef KuchyňaOrganizace: Arcidiecézní charita Praha
Název projektu: Adopce na dálku
Charakteristika: První organizace, která u nás s touto formou pomoci začala (v roce 1993). Má nejvíce podporovaných dětí, nejvíce zkušeností a asi nejpropracovanější organizaci (několik placených zaměstnanců věnujících se jen tomuto projektu). S výjimkou Litvy (kde jde o specifickou situaci) jde o hrazení školního vzdělání dětí z chudých rodin nebo sirotků.
Délka podpory: do ukončení vzdělání
Země: Indie (4818 dětí), Uganda (849 dětí), Litva (277 dětí)
Místní partner: místní biskupové, World in Need
Výše podpory: 4900 Kč (Indie), 7000 Kč (Uganda), 5900 Kč (Litva)
Jazyk: angličtina
Kontakt: Lenka Černá
Adresa: ACH Praha, Adopce na dálku, Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Telefon: 222 250 985, 222 510 488
Email: adopce@charita-adopce.cz
Internet: www.charita-adopce.czOrganizace: Diecézní charita Hradec Králové
Název projektu: Adopce na dálku
Charakteristika: Začali v roce 1999 po vzoru ACH Praha, způsob organizace je stejný
Délka podpory: do ukončení vzdělání
Země: Indie
Místní partner: biskup v Belgaum, svazový stát Karnataka
Počet dětí: přes 400
Výše podpory: 5000 Kč
Jazyk: angličtina
Kontakt: Markéta Hůlková
Adresa: Diecézní katolická charita, Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové
Telefon: 495 063 135
Email: dchhk@hk.caritas.cz
Internet: www.hk.caritas.cz/adopce.phpOrganizace: Diecézní charita Ostrava
Název projektu: Adopce na dálku
Charakteristika: Podporují chudé děti na Ukrajině
Délka podpory: do ukončení vzdělání nebo do zlepšení ekonomické situace rodiny
Země: Ukrajina
Místní partner: ???
Počet dětí: ???
Výše podpory: 6000 Kč
Jazyk: ???
Kontakt:
Adresa: Středisko humanitární pomoci Charity sv. Alexandra, Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefon: 596 617 778
Email: humsklad@volny.cz
Internet: www.dchoo.caritas.cz/adopce.htmOrganizace: Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri
Název projektu: Adopce srdce
Charakteristika: Organizace vzešlá z křesťanského prostředí, která se snaží pomáhat chudým ve třetím světě. Podporuje výhradně sirotky a polosirotky ve Rwandě a Kongu, vzešlé z občanské války.
Délka podpory: do 18 let (případně do ukončení středoškolského vzdělání)
Země: Rwanda, demokratické Kongo (Zair)
Místní partner: polské misionářky, italské misionářky, domorodí kněží ve farnostech
Počet dětí: přes 400
Výše podpory: 180 USD (cca 6000 Kč)
Jazyk: francouzština
Kontakt: Josef Kuchyňa
Adresa: Komárovice 1, 588 22 Luka nad Jihlavou
Telefon: 608 178 122
Email: maitri@email.cz
Internet: maitri.jinak.czOrganizace: ADRA (Adventistická rozvojová agentura, česká pobočka celosvětové adventistické humanitární organizace)
Název projektu: Bang Baby
Charakteristika: Projekt zahájil český lékař, který pracuje v Dháce, hlavním městě Bangladéše. Podporují nejchudší děti v tomto městě.
Délka podpory: do ukončení vzdělání
Země: Bangladéš
Místní partner: Bangladesh Children's Sponsorship Services (projekt ADRY),Adventist Dental Clinic
Počet dětí: 386
Výše podpory: 7200 Kč (běžná škola), 9600 Kč (internátní škola), 14400 Kč (sirotci)
Jazyk: angličtina
Kontakt:
Adresa: Občanské sdružení ADRA, Kúty 1962, 760 01 Zlín
Telefon: 577 222 005
Email: zlin@adra.cz
Internet: www.adra.cz/bangbabyOrganizace: Humanistická aliance
Název projektu: Adopce afrických dětí
Charakteristika: Společenství lidí bez vyznání, kteří se snaží uplatňovat humanismus v praxi.
Délka podpory: ???
Země: Keňa, Guinea
Místní partner: ???
Počet dětí: 470
Výše podpory: 7200 Kč (Keňa), 5520 (Guinea)
Jazyk: angličtina (Keňa), francouzština (Guinea)
Kontakt: Dana Feminová
Adresa: ???
Telefon: 602 117 482, 271 730 289
Email: danafem@volny.cz
Internet: www.humanisti.cz/adopce"


Vytvořeno: 09.11.2008 14:34
Poslední změna: 09.11.2008 14:34
Téma: Adopce srdce
Načteno 11775 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk


Volný box
Starostlivost o druhé je začátkem veliké svatosti
Bl. Matka Tereza z Kalkaty
Hledání
Kalendář
^ Nahoru ^