O nás

Zavřit Hnutí Maitri

Zavřit Nadační fond Maitri

Zavřit Adopce srdce

Zavřit Kontakty

Články

Zavřit Zpravodaj Maitri č. 59

Webmaster - Info
Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Zpravodaj Maitri č. 59 - Adopce srdce v Keshero

Adopce srdce v Goma-Keshero (východní Kongo)


Služba pro osiřelé děti
Sestry palotýnky / Keshero
Diecéze Goma
Konžská demokratická republika

Keshero 6. září 2008


Drazí rodiče dobrodinci,

je pro nás velkou radostí, že můžeme využít tuto příležitost, abychom Vám vyjádřily svou vděčnost a uznání za Vaši lásku k sirotkům, zvláště těm z našeho střediska Keshero. Také bychom Vám rády prezentovaly průběh našich aktivit od září 2007 do září 2008.

Drazí dobrodinci, monitorovaly jsme děti v jejich adoptivních rodinách a v různých školách, kde naši sirotci studují. Obecně řečeno, životní podmínky v rodinách jsou nesnadné, protože mnoho rodin je velmi chudých, ale přesto si dělají starosti o vzdělání svých dětí. Ve škole některé děti propadly, a to z různých důvodů: je to mimo jiné laxnost některých dětí, zvláště adolescentů, jiné nemají nadání ke studiu, proto uvidíte, že některé z nich jsme přesměrovaly na různá řemesla (viz seznam). Vidouce to vše, měly jsme čas na osobní rozhovory a naslouchání dětem a na pravidelná setkávání s dětmi a také s jejich rodiči, abychom společně viděly, co může dětem pomoci v jejich rozvoji. Postřehly jsme, že potřebují mravní a duchovní výchovu, a to nás přimělo k organizování debat o různých tématech, rekolekcí a setkání.

26. prosince 2007 jsme měli mši sv. v kapli palotýnského formačního centra, kde jsme se modlili za naše dobrodince a za rodiče těchto sirotků. Přítomni byli všichni adoptivní rodiče a děti, rovněž tak i sestry palotýnky z komunity v Keshero. Po mši sv. byla příležitost společně oslavit vánoce a popřát si vše nejlepší do nového roku 2008. Děti si připravily rozličné scénky a tance týkající se Ježíšova narození a jejich každodenního života, poté se navzájem dělily o chléb.

Na velikonoční pondělí měly třináctileté a starší děti setkání na téma: "Naše tělo je Božím chrámem". Podle svědectví jejich rodičů to dětem pomohlo změnit jejich chování, zvláště těch ve věku 13 až 16 let, které si začínaly osvojovat špatné návyky v přátelských vztazích.

O prázdninách jsme měly třídenní setkání v palotýnském formačním centru, jehož tématem bylo: "Nový život v Kristu". Vedl je otec Pierre Thaddée, karmelitán, který je pověřen duchovní správou mládeže v naší farnosti Panny Marie Karmelské. Zúčastnili se i rodiče, aby děti mohly jíst a spát přímo ve středisku, protože si uvědomovali důležitost setkání. Po přednáškách děti vydávaly svědectví ze svého života a rozhodovaly se žít nový život v Kristu; Vaše modlitba bude pro jejich změnu velice užitečná. Při setkání měly každý den čas na meditaci, chvály, modlitbu v kapli, zpověď a mši sv. Často se modlily za své dobrodince, své rodiče a všechny, kteří jim pomáhají vyrůstat tělesně, mravně a duchovně. Jeden z adoptivních rodičů přicházel, aby s nimi strávil noc, od počátku až do konce, tj. šest dní, protože děti byly rozděleny do dvou skupin po padesáti, takže se celkem zúčastnila stovka dětí.

Pro děti ze základní školy organizujeme pouze jednodenní setkání pro mravní a duchovní animaci.

V tom všem jsme Vám velmi vděčné, protože Vaše přispění nám umožňuje dělat náš apoštolát. Co se týče zbytku aktivit, v příloze naleznete seznam těch dětí, které dokončily střední školu, seznam těch, které školu opustily a seznam těch, které jsme přesměrovaly na řemesla. Posíláme také vysvědčení dětí, ale některé děti je nedostaly kvůli stávkám učitelů, které probíhaly koncem školního roku v některých školách, protože učitelé nedostávali od státu plat. Ty děti, které se učí nějakému řemeslu, nedostávají vysvědčení, až na závěr učení dostanou certifikát.

Máme celkem 20 dětí, z nichž 3 končí střední školu a 17 školu opustilo z různých důvodů, které uvádíme v příslušné kolonce; máme také dvě děti, které chtějí studovat vysokou školu. Tedy celkově máme:
- 244 dětí, z nich
- 135 na střední škole
- 109 na základní škole (z nich 9 nastupuje na střední školu)
Chceme Vás též informovat, že některé děti ztratily během tohoto roku své pěstouny. Jsou to:
- Medi Baleke 109/19 a Clovis Baleke 109/20
- Helene Ekoko 100/18 a Nicolas 100/17
- Bahati Mazimwe S32/15
Pěstouni společně navštívili tyto tři rodiny, aby jim projevili soustrast a aby je povzbudili. Doprovázelo je několik dětí z Maitri. Posíláme Vám několik fotografií z pohřbu.

Drazí rodiče, nesmírně Vám děkujeme. Ať Vás dobrý Bůh stále podporuje, ať žehná Vašemu úsilí a Vašim projektům pro lepší budoucnost těchto dětí. Ještě jednou mnohé díky.

Za službu v Keshero
Sestra Marie Louise Nyiransabimana

Vytvořeno: 16.11.2008 16:58
Poslední změna: 16.11.2008 17:48
Téma: Zpravodaj Maitri č. 59
Načteno 4957 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk


Volný box
Starostlivost o druhé je začátkem veliké svatosti
Bl. Matka Tereza z Kalkaty
Hledání
Kalendář
^ Nahoru ^