O nás

Zavřit Hnutí Maitri

Zavřit Nadační fond Maitri

Zavřit Adopce srdce

Zavřit Kontakty

Články

Zavřit Zpravodaj Maitri č. 59

Webmaster - Info
Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Zpravodaj Maitri č. 59 - Prázdniny dětí

Prázdniny adoptovaných dětíKaždoročně během prázdnin ve Rwandě a Kongu organizují otcové palotýni, kteří vedou v těchto zemích něco přes deset misijních stanic, letní akci "Patronát pro děti a mládež", zahrnující činnosti spojené s duchovní animací, výchovou, sportem a výživou svěřených dětí a mládeže.

Ve zprávě otců palotýnů za rok 2007 se můžeme dočíst, že akce se zúčastnilo 14.883 dětí a mládeže a zapojilo se do ní téměř 600 animátorů, učitelů a rodičů. Gdaňská skupina Maitri projekt podpořila částkou 8300 EUR.

Program pro malé děti zahrnoval témata: rodina z Nazaretu, Jakubova rodina, rodina marnotratného syna, vztahy mezi rodiči a dětmi, spravedlnost a pokoj v rodině. Akce v Kongu se v měsících červenec-srpen 2007 odehrávaly dvakrát do týdne v osmi centrech pro celkem 3000 účastníků (Ntamugenga 450, Rubare 500, Rutshuru 920, Buturande 550, Biruma 140, Kalengera 130, Kibututu 60, Kinyandonyi 250). Pěstouni se zúčastnili třídenní konference (26.-29. 6. 2007) v pastoračním středisku, během níž byli seznámeni s metodologií práce s dětmi a s tématem rodiny. Mladí Afričané se účastnili biblického tábora, sportovních a kulturních akcí, výletů do druhých středisek, soutěží, her a loterií. Děti to zaujalo a aktivně se do akcí zapojovaly díky dobré organizaci - nejprve uvedení do tématu, později scénky a soutěže. Vítězové soutěží a herci scének dostávali odměny: sešity, tužky, propisky, pravítka. Malí byli velice spokojení s takovými prázdninami. Příjemně trávili čas a dodatečně dostávali v loterii tašky, školní stejnokroje a školní potřeby. Velkou radost jim přinášelo pohoštění během přestávek: bonbóny a cukroví. Na výletech si děti prohlédly mimo jiné vodní elektrárnu, garáž, truhlářskou dílnu a spoustu nářadí. Rodiče byli za uspořádání těchto akcí velmi vděční. Všichni vyjádřili ochotu posílat děti na takovéto akce i příští rok, někteří dokonce navrhovali častější setkání. Pro rodiče byla hodně důležitá možnost vyhrát v loterii uniformu a školní potřeby. Bylo to velké ulehčení pro tyto lidi, kteří mají problémy se zajištěním školní výbavy pro své děti.

Koordinátor akce v Kongu, o. Jean de Dieu Kasereka, byl velice spokojený. Řekl, že se zcela jistě podařilo dosáhnout cíle, jímž byl boj s nevázaností a demoralizací mladých v době prázdnin. Otec Kasereka poděkoval všem dárcům v Polsku, kteří podpořili toto dílo. Byl přítomen při nákupu potřebných věcí, psaní příručky "Rady pro pěstouny" a organizování akcí. Ví, že bez pomoci dobrodinců by se takováto letní akce nepodařila uspořádat. Přiznal se smutkem, že někteří rodiče nepouštěli své děti na akce. Z Rutshuru asi 120 dětí po návratu do školy si stěžovalo, že jim rodiče nedovolili přijít - musely pracovat na poli.

Starší mládež se účastnila jakéhosi festivalu. Byly to biblické, kulturní a intelektuální akce, které měly zabránit potulování mladých po okolí vyvolaném nudou. Díky tomu se také městské obyvatelstvo seznámilo s venkovským a vytvořila se atmosféra důvěry a jednoty. Akce se zúčastnilo 1200 lidí z dvanácti farních filií. Pro mladé bylo připraveno čtyřdenní výchovné zaměstnání "Odpovědnost mládeže v církvi jako rodině", biblické soutěže, zpěvy u příležitosti padesátiletého jubilea farnosti v Rutshuru, maratón, fotbalová utkání, folklórní tance, promítání filmů, výlet do sousední farnosti Karanmbi a pouť do Kibeho. Mládež měla také možnost četby ve farní knihovně. Soutěže pro mládež byly rozdělené na etapy - základní církevní společenství, filie, farnost. Díky pomoci dárců bylo v každé etapě mnoho odměn.

Administrátorem palotýnské regie ve Rwandě a Kongu je P. Zdzislaw Prusaczyk, který se postaral o zapojení hnutí Maitri do tohoto zajímavého a přínosného projektu. Gdaňská skupina Maitri zajistila na tento účel 25% celkového rozpočtu, zbytek financovali místní dobrodinci církve, rodiče, děti, farnosti a sami kněží palotýni.

Vytvořeno: 16.11.2008 17:03
Poslední změna: 16.11.2008 17:05
Téma: Zpravodaj Maitri č. 59
Načteno 4714 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk


Volný box
Starostlivost o druhé je začátkem veliké svatosti
Bl. Matka Tereza z Kalkaty
Hledání
Kalendář
^ Nahoru ^