O nás

Zavřit Hnutí Maitri

Zavřit Nadační fond Maitri

Zavřit Adopce srdce

Zavřit Kontakty

Články

Zavřit Zpravodaj Maitri č. 59

Webmaster - Info
Počítadlo

   návštěv

   připojených čtenářů

Zpravodaj Maitri č. 59 - Misijní neděle v Českém Těšíně

Misijní neděle v Českém Těšíně


Již po čtvrté jsme v českotěšínské farnosti prožili velmi hezkou misijní neděli, která je organizována na podporu Papežského misijního díla díky iniciativě pana Mgr. Petra Roszaka z hnutí Maitri. Do celé misijní neděle se úžasně zapojily nejen děti, ale i dospělí farníci. Před oltářem byl pro tento den umístěn velký glóbus. Ve slavnostním průvodu s dary při slavnostních dvou mší svatých v českém a pak polském jazyce předkládaly děti v převlečení ozdobeném barevnými šátky misijních zemí nejen dary chleba a vína k proměňování, ale postupně byly předávány i další dary, jako barevné svíce, košíky s plody symbolizující jednotlivé kontinenty od Afriky, přes Ameriku, Evropu, Oceánii až po Asii.

Dalším doprovodným programem byla tzv."Misijní kavárna" v sálce pod farou, která fungovala až do odpoledních hodin. Zde bylo možno zakoupit různé dobroty našich opravdu štědrých kuchařinek, či při dobré kávě posedět a shlédnout filmy s misijní tématikou z různých částí světa, které byly promítány dle stanoveného programu. Přestávek mezi filmy bylo možno využít k prohlédnutí připravené výstavky, seznámení se s misijní literaturou, časopisy, rozhovorům, poslechu hudby z misijních zemí, která rozeznívala struny našich srdcí.

Na závěr programu nechyběl odpoledne misijní růženec, do kterého se zapojila celá farnost. Na 50 židlí zasedlo 50 vybraných zástupců farnosti, kteří před oltářem vytvořili živý světelný růženec. Andělský pozdrav "Zdrávas Maria" zněl do mikrofonu od úst k ústům, a tak byl vytvořen modlitební řetězec dětí, ministrantů a dalších členů modlitebních skupin z farnosti. Na zemi pak před nimi jedna z dívek postupně zapalovala svíčky uložené do tvaru růžence, který byl překrásným symbolem toho, jak zapálit svá srdce v modlitbě!

Všichni spolu s Pannou Marií, v růžencovém měsíci říjnu jsme putovali světem a modlili se za misionáře, kteří nesou slovo Boží do různých končin světa, kde zápolí s různými potížemi. A je to právě modlitba růžence, která jim častokrát může být oporou v těžkých chvílích, a tak modleme se často za ně, aby dobrou zvěst o Bohu a jeho darech uslyšelo čím dál více lidí.

Tak tedy vypadala jedna misijní neděle v Českém Těšíně. Díky kuchařinkám, které napekly sladké dobroty, díky ochotným služebníkům, kteří přispěli svou pomocí, díky štědrým dárcům, kteří otevřeli své peněženky, bylo podpořeno Papežské misijní dílo roku 2008.
Pán Bůh ať štědře odplatí každému ve jménu všech potřebných a strádajících!

Sepsala Jana Machandrová

Vytvořeno: 17.11.2008 16:11
Poslední změna: 17.11.2008 16:11
Téma: Zpravodaj Maitri č. 59
Načteno 4929 krát


Print preview Print preview     Verze pro tisk Verze pro tisk


Volný box
Starostlivost o druhé je začátkem veliké svatosti
Bl. Matka Tereza z Kalkaty
Hledání
Kalendář
^ Nahoru ^