MAITRI

http://maitri.jinak.cz/

Hlavní cíle hnutí (Hnutí Maitri)

Hlavní cíle hnutí

Ze spirituality hnutí a způsobu života jeho účastníků vyplývají základní apoštolské cíle hnutí:
– pomoc nejchudším z chudých v zemích třetího světa;
– probouzení citlivosti svědomí a otevírání lidských srdcí k uvědomování si důstojnosti lidí nejchudších, jejich utrpení, potřeb a hodnot, kterými žijí, a také probouzení citlivosti na hřích a struktury na něm založené, které jsou nejhlubšími příčinami bídy a hladu ve světě;
– hledání cest k odpuštění, smíření a sblížení mezi lidmi různých národností, jazyků, ras a náboženství, zvlášť mezi žijícími v blahobytu a chudými, aby se tak překonala rozdělení, která znemožňují změnu tragické situace nejchudších.